Reşadiye Masaj Salonu Mutlu Son Jüli̇de

salonu, yaşın ilerlemesinden kaynaklanan, unutkanlığa, çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara neden olan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Reşadiye masaj salonu Beynin bazı bölgelerinde, bilinmeyen bir şekilde protein birikimi nedeniyle, beyinde iletişim sağlayan sinir hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Hastalığın ilk işareti unutkanlığın başlangıcı ile ortaya çıkar. Reşadiye masaj salonu Hastalar son bilgileri hatırlayamaz veya yeni bilgi öğrenmekte zorluk çekemezler. Buna ek olarak, konuşma bozuklukları, karar vermede zorluk, insanları tanıyamama veya kaybolmama ve kaybolma gibi farklı zihinsel problemler vardır. Reşadiye masaj salonu . Hastalarda görülen semptomlara davranış ve kişilik bozuklukları eşlik edebilir. Hastalığın ilerlemesi ile çoğu hasta, depresyon, huzursuzluk, saldırganlık, görme, uyku bozukluğu veya amaç eksikliği gibi sorunlar yaşar. Rahatsızlık belirtileri zihinsel ve ruhsal olarak iki bölümde incelenebilir. Yukarıda belirtilen semptomları olan hastalarda yapılan radyolojik ve laboratuvar muayenelerinde bulunan tanı kriterleri ile hastalığın teşhisi% 90 ile yapılabilir. Bu hastalık en sık görülen bunama nedenidir. Bu semptomların başka hastalıkları da var. Bu nedenle, hastalığı diğer demans nedenlerinden ayırmak çok önemlidir. Bu genellikle 65 yaş üstü insanlarda görülür. Erkeklerde ve kadınlarda görülen rahatsızlık, kadınları daha fazla etkiler. Araştırmalar 65 yaşın üzerindeki 15 kişinin bu rahatsızlığı yaşadığını buldu. Daha erken yaşlarda görülmesine rağmen, bu yaygın bir durum değildir. Hem dünyada hem de ülkemizde Alzheimer hastası sayısında sürekli bir artış var. Bu uzun insan hayatından kaynaklanmaktadır. Bu rahatsızlık, günlük yaşamı etkileyen, hastaları başkalarına bakmaya ihtiyaç duymayan ve geri dönmeyecek şekilde bırakan yavaş bir seyir izlemektedir. Rahatsızlığın gelişimi 3 aşamada gerçekleşir. salonu Bu süreçte hastanın unutkanlık, belirli sözcükleri hatırlayamama, önceden bildiği yerleri hatırlayamama ve yapması gereken şeylere kayıtsızlık gibi belirtileri vardır. Hastalar genellikle bu etkileri kabul etmemektedir. odası Bu aşamada hafıza kaybı açıkça görülür. En yakınlarının isimleri bile unutulur, konuşma bozukluğu artar, başkalarına yardımcı olmak için günlük giyinme ve yemek gerekir. salonu Bu aşamaya gelen hastalar aile üyelerini bile hatırlayamıyorlar. Yollarını kaybeder, yürümekte zorlanır, ciddi davranış bozuklukları gösterir, idrar ve dışkı tutamaz. Rahatsızlık yaklaşık 5 ila 8 yıl boyunca yatalaktır ve her ihtiyaçta bakıma muhtaçtır. Bugün, bu rahatsızlığı tamamen iyileştirmenin bir yolu yoktur. Uygulanan tedaviler hastalığın ilerlemesine neden olabilir veya yavaşlatabilir. Kolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar, beyindeki sinir hücrelerinin zarar görmesi nedeniyle asetilkolin denilen bir maddeyi dengeleyerek hastanın zihinsel işlevlerini korumaya yardımcı olur. Uygulanan ilaç tedavisi hastalığı tamamen durduramaz, ancak etkileri azaltır. Ayrıca, depresyon ve uyku bozuklukları gibi etkiler diğer ilaçların yardımı ile tedavi edilir. Bu şekilde, hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir ve kendi işlerini görebilirler.